מאמרים לעסקים

30 ביוני 2014

נקודת איזון

כדי לחשב את נקודת איזון יש להבחין בין שתי קבוצות של הוצאות: הוצאות קבועות (עקיפות) – הוצאות אלו חלות על העסק באופן קבוע ואין תלויות ברמת […]