זכויות עובדים

8 בספטמבר 2015
זכויות עובדים

עובדים זרים בענף הבניין

שאלה אני מעסיק עובדים בענף הבניין ומשלם את השכר באמצעות מדור התשלומים שבשירות התעסוקה. אילו תשלומים אני חייב להשלים מעבר לתלוש השכר שמונפק באמצעות שירות התעסוקה? […]