ביקורת פנים

4 בדצמבר 2014
ביקורת עומק של רשם העמותות

ביקורת עומק של רשם העמותות

תיקון 25 לחוק החברות – הידוק הפיקוח על עמותות ביום 29 ביולי 2014 אושר בכנסת תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות. התיקון פורסם ברשומות […]
2 בדצמבר 2014
חובת מינוי מבקר פנים בעמותות

חובת מינוי מבקר פנים בעמותות החל משנת 2015

  בחודש יולי 2014 אושר בכנסת תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות המחזק את מערך הביקורת על עמותות וחלצ”ים וכולל הוראות שונות שעיקרם חיזוק […]