ביטוח לאומי

4 באוגוסט 2014

מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

הגדרת עצמאי במוסד לביטוח לאומי “עובד עצמאי” מוגדר במוסד לביטוח לאומי כאחד מאלו: • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע. • מי שהכנסתו […]