3 בדצמבר 2014
דוח שנתי למס הכנסה

הורחבה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה

בשנת 2013 הוטל “מס יסף” בשיעור 2% על סך הכנסתו החייבת של יחיד, מכול מקור שהוא, העולה על סכום של 811,560 ₪. על מנת לאכוף את […]
2 בדצמבר 2014
חובת מינוי מבקר פנים בעמותות

חובת מינוי מבקר פנים בעמותות החל משנת 2015

  בחודש יולי 2014 אושר בכנסת תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות המחזק את מערך הביקורת על עמותות וחלצ”ים וכולל הוראות שונות שעיקרם חיזוק […]
29 בנובמבר 2014
מדריך מע"מ לעוסק חדש

מדריך מע”מ לעוסק חדש

החלטת לפתוח עסק חדש? מזל טוב! כיצד נרשמים במע”מ? אילו טפסים למלא? אילו מסמכים לצרף? כל זאת עוד ב מדריך מע”מ לעוסק חדש. מי נדרש להירשם […]