חבילת שירותים לעוסק פטור

אנו מציעים חבילת שירותים לעוסק פטור  שתיתן מענה לכול צרכי העסק שלך.
חבילה זו כוללת:

• ייעוץ והדרכה לפני פתיחת העסק ובמשך השנה.
• פתיחת תיק במע”מ
• פתיחת תיק במס הכנסה
• פתיחת תיק בביטוח הלאומי
• הנהלת חשבונות חד צידית
• הגשת דוח שנתי

במהלך השנה אנו נסייע ונייעץ לך בנושאים מקצועיים, כגון ניהול ספרים, ניהול תזרים מזומנים ניתוח דוחות כספיים ותכנון מס.

מיהו עוסק?

אדם (יחיד) שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין או עומדים לתת שירות במהלך עסקיהם – עליהם להירשם כעוסק במשרד מע”מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

החוק מבחין בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור.

מיהו עוסק פטור?

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מע”מ על עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע”מ תשומות. ככלל, כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק נמוך מ”הסכום הקובע” בחקיקה תסווג כעוסק פטור. הסכום מתעדכן בחודש ינואר מידי שנה. הטבלה שלהלן מפרטת את גובה הסכום הקובע בשנים 2010 – 2014.

שנה מחזור
2010 73,300
2011 74,972
2012 76,884
2013 77,993
2014 79,482

בעלי מקצוע חופשיים כגון רופא, רופא שיניים, וטרינר, רואה חשבון, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, אדריכל, טכנאי וטוען רבני (או מהווה אחד מסוגי העוסקים המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום)) יירשמו כעוסק מורשה ללא קשר למחזור העסקאות השנתיות שלהם.

פנה עוד היום לפגישת ייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות!