חבילת שירותים לעוסק מורשה

עוסק מורשה – אצלנו תקבל חבילת שירותים לעוסק מורשה  שתתן מענה כולל לצרכים שלך.
אנו נטפל עבורך בניהול החשבונות ובממשקים מול רשויות המס, אבל לא רק זאת.
אנו ניתן לך ערך מוסף באמצעות ייעוץ עסקי מקצועי הכולל: ניתוח פיננסי של הדוחות הכספיים, מיצוי מלא הטבות המס המגיעות לך ועוד. חבילת השירותים שלנו כוללת בין השאר:

• ייעוץ לפני פתיחת עסק חדש
• פתיחת תיק במע”מ
• פתיחת תיק במס הכנסה
• פתיחת תיק בביטוח הלאומי
• פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח הלאומי (במידה ומשלם משכורות).
• ניהול חשבונות חד צידי / כפול.
• דיווחים שוטפים למע”מ למס הכנסה ולביטוח הלאומי.
• דיווחים שוטפים למוסדות עבור עובדים.
• הגשת דוח שנתי.
• ייעוץ שוטף ותכנון מס.

מיהו עוסק?
אדם (יחיד) שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין או עומדים לתת שירות במהלך עסקיהם – עליהם להירשם כעוסק במשרד מע”מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

החוק מבחין בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור.

מיהו עוסק מורשה?
עוסק מורשה הוא עוסק שרשאי להוציא חשבונית מס על כל מכירה או מתן שירות, ורשאי לקזז מע”מ תשומות על רכישות לצרכי העסק. ככלל, כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק גבוהה מ”הסכום הקובע” בחקיקה תסווג כעוסק מורשה. הסכום מתעדכן בחודש ינואר מידי שנה. הטבלה שלהלן מפרטת את גובה הסכום הקובע בשנים 2010 – 2014.

 

שנה מחזור
2010 73,300
2011 74,972
2012 76,884
2013 77,993
2014 79,482

בעלי מקצוע חופשיים כגון רופא, רופא שיניים, וטרינר, רואה חשבון, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, אדריכל, טכנאי וטוען רבני (או מהווה אחד מסוגי העוסקים המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום)) יירשמו כעוסק מורשה ללא קשר למחזור העסקאות השנתיות שלהם.

פנה עוד היום לפגישת ייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות!