תקנות למתן פיצויים לעסקים מאזור הדרום
30 בJune 2014
ניהול ספרי חשבונות
ניהול ספרי חשבונות
4 בAugust 2014

כבעל עסק חדש אתה צריך לקחת בחשבון שהעסק לא יהיה ריווחי מהיום הראשון ועליך להיערך לכך מראש. עליך לחשב תוך כמה זמן יגיע העסק לרווחיות, מה היקף ההפסד שיצבור העסק עד לנקודה זו וכיצד ימומן הפסד זה.

הנקודה בה יתחיל העסק להרוויח נקראת נקודת איזון. נקודת איזון היא הנקודה, במונחי היקף מכירות (בכסף או ביחידות), שבה ההוצאות הקבועות והמשתנות משתוות להכנסות. בנקודה זו לא נוצר לעסק רווח או הפסד. עד לנקודת האיזון העסק מפסיד, ומנקודת האיזון העסק מתחיל להרוויח.


טיפים

כדי לחשב את נקודת איזון יש להבחין בין שתי קבוצות של הוצאות:

הוצאות קבועות (עקיפות) – הוצאות אלו חלות על העסק באופן קבוע ואין תלויות ברמת המכירות או הייצור. בקבוצה זו ניתן למנות: שכר דירה, ארנונה, הנהלת חשבונות, ביטוח וכיו”ב.

הוצאות משתנות(ישירות) – הוצאות הקשורות באופן ישיר להיקף הייצור או המכירות. לדוגמא חומרי גלם, חשמל ועובדי ייצור (במפעל ייצור) וקניות (בעסק מסחרי / קמעונאי).

מונח נוסף שכדאי להכיר הוא רווח גלמי. רווח גלמי מוגדר כמחיר מכירה בניכוי עלות המוצר.

וכעת ניגש לנוסחה:
A=הוצאות קבועות
B=רווח גלמי
C=מספר יחידות לנקודת איזון
C = B/A
דוגמא מספרית:
להלן נתונים מתוכנית עסקית של חנות שמלות:
הוצאות קבועות חודשיות (דמי שכירות, ארנונה אגרת שילוט, חשמל וכו) – 10,000
מחיר מכירה של שמלה 3,000 ₪
עלות שמלה לבעל העסק 1,800 ₪
חישוב רווח גלמי: 40%= 3,000/(3,000-1,800)
חישוב נקודת איזון: 25,000= 10,000/0.4
משמעות התוצאה היא שכדי לא להפסיד היקף המכירות של העסק צריכות לעמוד על 25,000 ₪ לפחות (8.3 שמלות שהם באופן מעשי 9 שמלות).

הצגה גרפית:

נקודת איזון